0

ظرفیت یو پی اس

ظرفیت یو پی اس

یکی از مهمترین مشخصات یو پی اس  ظرفیت آن است.


آمپر/ ساعت واحدی است که توسط آن ظرفیت یو پی اس یا مقدار انرژی که ارایه می دهد بیان می گردد. به عنوان مثال یک یو پی اس 30 آمپر ساعت می تواند دستگاه شما را با جریان 2 آمپر به مدت 15 ساعت یا با جریان 5 آمپر به مدت 6 ساعت تغذیه کند. توجه به این نکته الزامی است که میزان جریان را مصرف دستگاه تعیین می کند پس زمان تغذیه برای یک یو پی اس بسته به میزان مصرف دستگاه دارد.  مبرهن است در صورتی که زمان بحرانی که به یک منبع تغذیه احتیاج دارید کوتاه باشد می توانید از یو پی اس با آمپر/ ساعت کمتر و در نتیجه ارزان تر استفاده کنید. البته یک محدودیت هم در این زمینه وجود دارد و آن اینست که جریان یو پی اس شما باید از کل برق دستگاه های شما بزرگتر باشد.ارسال نظر