یو پی اس خوب

یک یو پی اس خوب یو پی اسی است که خوب انتخاب شده باشد. به عبارتی در صورتی که شما دقیقا بر اساس نیاز خود و توجه به کیفیت برق مورد نیاز، مدت زمان ذخیره و بار الکتریکی خروجی از یو پی اس و در نهایت کیفیت تولید یو پی اس اقدام به انتخاب نمایید، یو پی اس بیشترین عمر را خواهد داشت و بالاترین کارایی را نیز دارد.  یک نسخه دقیق برای توصیه و انتخاب یو پی اس  وجود ندارد و باید بر اساس تمام جوانب اقدام به انتخاب یو پی اس مناسب کنید. باتری ها در انتخاب یو پی اس بسیار مهم اند . اگر عمر بیشتری از یو پی اس میخواهید، بهتر است از باتری های یو پی اس نیکل کادمیوم استفاده شود. باتری های ژل سرب و اسید نیز بسیار خوب هستند ولی نیاز به مراقبت و تعویض اسید دوره ای دارند و احتمال تجمع گاز هیدروژن نیز در این مدلها بیشتر است.

یو پی اس خوب

مطلب دیگر کیفیت قطعات بوردها الکترونیکی و الکتریکی است. در این مورد توصیه میشود که از انواع معتبر ایرانی، امریکایی و آلمانی استفاده شود.  اگر برای مصارف خاص صنعتی و کارگاهی بدنبال یو پی اس هستید، حتما از انواع آنلاین، با سیستم خنک کننده عالی و  سیستم ایمنی و فیورهای ایمنی و  آب بندی و درز بندی و درجه حفاظت IP بالا استفاده کنید. در موارد خاص مانند بیمارستانی، یو پی اس باید کمترین نویز و حرارت را ایجاد کند و قبل از خرید به این موارد در کاتالوگ سازنده دقت کنید.

یو پی اس خوب

یو پی اس خوب کدام است؟

برچسب گذاری توسط , ,