یو پی اس خورشیدی

یو پی اس خورشیدی

یک یو پی اس خورشیدی بطور معمول از یک پانل سلولهای خورشیدی، یک باتری و سیستم اینورر و مدارات یو پی اس تشکیل شده است.

استفاده از سیستمهای یو پی اس خورشیدی به دلیل مزایای بسیاری که نسبت به یو پی اس های عادی دارند در حال گسترش است.

یو پی اس لاین اینتراکتیو

سیستم این نوع یو پی اس ها معمولا از نوع لاین اینتراکتیو است.

این نوع یو پی اس می تواند از حمایت شبکه برق شهری نیز برخوردار باشد به این معنی که در اوقات شب و مواقعی که نور خورشید ضعیف است و یا وجود ندارد برای شارژ باتری از برق شهر استفاده شود و در مواقع دیگر از سلولهای خورشیدی برای این منظور استفاده شود.

استفاده از سیستمهای خورشیدی نیاز به برق شهری را در یک سوم تا نیمی از اوقات سال برطرف میکند. بسته به اینکه در چه منطقه آب و هوایی قرارداشته باشید این امر متفاوت است.

مناطق جنوبی با شدت تابش زیاد

در مناطق جنوبی که یاعات و شدت تابش آفتاب حداکثر است امکان جایگزینی کل نیروی برق مورد نیاز خانوار برای مدت ۴ تا ۸ ساعت به راحتی میسر است.

در مناطق دیگر این مقدار کمتر است. بعلاوه امکان استفاده دایم از سیستم خورشیدی همزمان با ذخیره سازی آن نیز وجود دارد و به این وسیله میتوان تا ۱۲ ساعت بطور کامل از شبکه برق شهری بی نیاز شد.

این به معنای کاهش برق مصرفی و کاهش هزینه ها است. هزینه های خرید پانل خورشیدی در مقایسه با صرفه جویی آن در طول زمان مستلک میشود و غالبا در مدت یکسال هزینه آن برگشت خواهد کرد.

عدم وابستگی به شبکه برق شهری برای ساعات طولانی برتری ویژه یو پی اس خورشیدی نسبت به انواع عادی است.

پنل های خورشیدی

پنل های خورشیدی حتی در روزهایی که کاملا آفتابی  نیست و شدت تابش ضعیف تر است با یک ولتاژ ضعیفتر قادر به شارژ باتری ها می باشد و میتوان به عنوان مثال از دو عدد یو پی اس با عدد ولت آمپر نصف استفاده کرد تا زما کمتری برای پر کردن هر یک از آنها صرف شود.

ولتاژ پنل های خورشیدی

ولتاژخروجی پانل خورشیدی به تعداد سلولهای خورشیدی و آرایش قرارگیری آنها دارد ولی بطور معمول یک صفحه خورشیدی برای تولید برق ۲۴۰ ولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰ عد سلول خورشیدی نیاز دارد تا انرژی دریافتی از خورشید به زمین را که بالغ بر ۱۰۰۰ زول بر متر مربع است را به برق تبدیل کند.

کاربرد یو پی اس خورشیدی

کاربرد یو پی اس خورشیدی در تمام صنایع وجود دارد چرا که یک پانل خورشیدی حتی قادر به تولید برق صنعتی می باشد. امروزه راندمان و ولتاژ سلولها افزایش و قیمت آنها کاهش یافته است و امکان نصب یک یو پی اس خورشیدی با توجیه اقتصادی وجود دارد.

برچسب گذاری توسط , , , , ,