راهنمای یو پی اس

راهنمای یو پی اس

راهنمای یو پی اس: همه دستگاه های یو پی اس تولید شده به همراه یک دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی و توصیه های ایمنی به مشتری ارائه میشود.

این دفتر چه معمولا ۵ صفحه بوده و احتمالا بطور جداگانه از کاتالوگ محصول  و یا با آن است.

در صورتی که محصول ار نوع خارجی باشد معمولا یک نسخه ترجمه شده نیز به همراه محصول است.

این راهنمای یو پی اس دارای یک نقشه بیرونی از یو پی اس شامل طرح و نمای جانب و جلو وعقب دستگاه اشت.

در هر کدام از این نقشه ها قطعات و نمایشگرها و دکمه های پاور و کنترلی یو پی اس مشخص میشوند

و نیز  یورتهای موجود در عقب یو پی اس نیز معرفی میشوند.

راهنمای یو پی اسنقشه دیگر نقشه کابل کشی بیرونی است که نحوه اتصال یو پی اس به برق

شهر را مرحله به مرحله توضیح میدهد.

به یاد داشته باشد که اتصال یو پی اس به برق شهر آخرین مرحله نصب است.

در برخی انواع یو پی اس نقشه ای شامل محل جانمایی قطعات داخلی یو پی اس نیز هست

که معمولا فقط بصورت شماتیک است. معرفی قطعات نیز در صفحه جداگانه ای است.

در نهایت توصیه های ایمنی و راه اندازی سیستم نیز در صفحه جداگانه ای ارائه میشود.

برچسب گذاری توسط , , ,